ISG Politikası

Üretim faaliyetlerimizde, takım ve çalışma ortamlarından kaynaklanan riskleri tespit etmek ve kontrol altına alarak öncelikle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını engellemek,

 Çalışanlarımızı, hizmet aldığımız kuruluşları ve tedarikçilerimizi İSG konusunda bilinçlendirmek,

 Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin şartlarına uymak,

 İş sağlığı ve güvenliği sistemini sürekli geliştirmektir.