Çevre Politikası

Üretim faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendirmek, Çevre mevzuatlarına uygun hareket etmek,

Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak,

Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını özendirip destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;

Çalışanlarımızı, hizmet aldığımız kuruluşları ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek,

Atıklarımızı öncelikle azaltmak, geri kazanmak ya da uygun şekilde bertaraf etmek,

Sürekli iyileştirilen Çevre Yönetim Sistemini sürdürmek;