Kağıt Nedir?

Kâğıt; odun ve saman gibi doğal maddelerin liflerinin saçaklandırılarak birbirine bağlanması ile oluşturulan, defalarca dönüştürülüp kullanılabilen çevre dostu bir malzemedir.


İlk kağıt; M.Ö. 4000 yıllarında Mısır’da bulunan Cyperius (papirüs) denilen bitkinin sapı uygun boyutlarda kesilip, bir tahta üzerine dizilerek, ıslak vaziyette tokmakla ezilerek bir çeşit kağıt üretilmekteydi. Yapılışı ve özelliği bakımından bugünkü kâğıttan farklı olmakla beraber, bugün kullandığımız kâğıt da adını papirüs kâğıdından kalmıştır.


Papirüsle beraber, çeşitli hayvan derilerinden yapılan pergament (parşömen) kağıdı da tarih boyunca kullanılmıştır. Parşömen, bugün bile kullanılan, yazı yazmaya ve resim yapmaya çok elverişli, uzun ömürlü bir kağıt çeşididir.


Doğal ham maddelerden elde edilip, defalarca dönüştürülüp kullanılabilen çevre dostu bir malzemedir!


Kâğıt, ilim ve kültürün yayılıp gelişmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. İlk para mantığının bir şeyler satın alma, değiş tokuş gibi parasal şeylerin başlangıcı olmuştur. Yazma, taşıma ve muhafazasındaki kolaylıklar, herhangi bir yerdeki ilim ve bilginin çok kısa bir zamanda dünyanın her tarafına kolayca yayılmasını temin etmiş, böylece bugünkü medeniyete ulaşılmasının başlıca vasıtalarından birisi olmuştur.

Bugün dünyada kâğıt, en başta gelen sanayi mamullerinden biridir ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan maddelerden bir tanesidir. İlmi çalışmalar, eğitim ve öğretim müesseseleri, her türlü basın, yayın faaliyetlerinin yanı sıra; para basımında, ambalaj işlerinde, mutfakta ve daha pek çok yerde kağıt kullanılmaktadır.